It's a Questions of Power, Isn't It?
nl/

glaring at the world through rear view

“This is the problem of history. We cannot know that which we were not there to see and hear and experience for ourselves. We must rely upon the words of others. Those who were there in the olden days, they told stories to the children so that the children would know, so that the children could tell stories to their children. And so on, and so on.”

― Yaa Gyasi, Homegoing

Als we meer willen weten over geschiedenissen dan richten we ons meestal tot het archief - de opslagplek voor samengestelde herinneringen.

Een archief is niet simpelweg een verzameling van herinneringen of verhalen die generaties lang zijn doorgegeven. Een archief wordt opgezet met een bepaald doel. Dat roept vragen op.

Wie creëert het archief? Wie wordt aangewezen om hier beslissingen over te maken? Wie of wat is het onderwerp? Wie verleent toegang? Wie beheert of belet toegang en wie wordt er buitengesloten? Wie weigert? Wie luistert? Wie zoekt en wie vindt?

Deze vragen vormen de rode draad in de derde editie van onze editorial room.

Zo tonen we in het filmprogramma de invloed van archieven op onze beleving van geschiedenissen; hoe ze functioneren om bepaalde erfenissen te laten (voort)leven, maar ook hoe we die functie kunnen verstoren. Je ziet ook hoe ervoor gezorgd wordt dat ervaringen die anders verloren zullen gaan toch hun plek in het archief vinden.

Archieven zijn niet alleen het domein van documentatie, we dragen ze ook bij ons als we niet thuis zijn of ons misplaatst voelen. In textiel en kleding, maar ook in mythes en verhalen blijven echo’s van ons erfgoed doorklinken. Deze echo’s maken de weg vrij voor verhalen die anders niet tot het archief zouden horen.

Verhalen die we uitwisselen, waar we over discussiëren, thuis en in de publieke ruimte. We zoeken herinneringen op en leggen ze opnieuw vast. In de fantasie die een herinnering kan zijn geworden zoeken we waarheid. Zowel binnen als buiten het archief, krijgen we nieuwe inzichten, ontmoeten we lot- en bondgenoten en vinden we wederhoor.

Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden.